Brandteknisk dokumentation

Bygningsreglementets krav til brandtekniske dokumentationer, er gennem årene løbende blevet skærpet. Med indførelsen af BR18, er der indført krav til byggeprojekternes indplacering i forskellige brandklasser, brandklasse 1-4. Alt efter hvilken brandklasse dit byggeri indplaceres i, er der forskellige krav til udarbejdelse af brandtekniske beregninger og dokumentationer. CDP kan hjælpe dig med udarbejdelse af den nødvendige dokumentation til brandklasse 1.

Priser

Kompleksiteten af den brandtekniske dokumentation er meget forskellig fra sag til sag. Det er derfor svært at give en retvisende "fra" pris, uden at have kendskab til det aktuelle projekt. Ring eller skriv for nærmere dialog omkring din brandtekniske dokumentation. Vi giver med et smil en uforpligtende pris på dit konkrete projekt.