Bygherrerådgivning

CDP kan hjælpe dig med kompetent og uvildig bygherrerådgivning, lige fra kontraheringen til afleveringsforretningen. Vi kan hjælpe dig til en god opstart ved at sikre en grundig forventningsafstemning mellem de involverede parter før kontrahering. Vi hjælper dig til at støvsuge din kontrakt for usikre variabler, og sikrer at dine krav til tid, pris og kvalitet indgår. Herefter kan vi hjælpe dig godt i mål med nødvendige tilsyn, mødeafholdelser og sparring. Disse tilsyn planlægges efter den tidsplan den udførende entreprenør udarbejder. Vi arbejder altid hårdt på at skabe et godt samarbejde alle parterne i mellem. Dette sikres blandt andet ved positiv dialog og rettidig omhu. Med vores kendskab til hvor fejlene oftest sker, sørger vi for at stille de rigtige spørgsmål til udførelsen inden en aktivitet påbegyndes. På denne måde mindskes fejlfrekvensen markant til glæde for alle parter. Fejl og mangler er sjovere at udbedre inden de er begået.

Har jeg brug for en bygherrerådgiver?

Heldigvis er der mange dygtige byggefirmaer der leverer flotte resultater. Desværre findes de modsatte eksempler også. Især under højkonjukturer går tingene ekstra stærkt, og selv firmaer med et godt renomme kan have svært ved at finde dygtige folk eller dygtige underentreprenører. Brugen af en bygherrerådgiver kan have en præventiv effekt i forhold til byggesjusk. Dels fordi håndværkeren på pladsen ved at bygherren lader tilsyn udføre, og delt fordi mange byggefirmaer prøver at placere deres bedste sjak på de pladser de ved bygherren lader tilsyn udføre. Det til trods, finder CDP stort set fejl og mangler ved hvert projekt vi deltager i. Mange mindre væsentlige, men ind imellem desværre også fejl der skyldes bevidst sjusk eller manglende kompetence. Eksempelvis komplet manglende tagforankringer eller udførelse af isoleringsarbejder i regnvejr (se billedet til højre). Ved brug af en bygherrerådgiver har du en professionel på dit hold der varetager dine interesser.

Priser

Vi udarbejder ofte en pakkeløsning til fast pris, der er skræddersyet til det konkrete projekt. Ved pakkeprisen er det en forudsætning at projektet forløber som vi forventer. Ved større udfordringer undervejs, kan det blive nødvendigt at tilkøbe ekstra timer. Alt dette vil du blive grundigt vejledt om før indgåelse af aftale. Hos CDP er der ingen skjulte dagsordner. Alt bliver vurderet og forklaret gennemsigtigt og sagligt.