Rådgivning ved brandtomt

Brænder dit hus står du ofte tilbage med en masse ubesvarede spørgsmål. Hvad skal der nu ske, og hvordan er dine rettigheder i forhold til dine forsikringer? Samtidig er du følelsesmæssigt udfordret, da du måske har mistet alle dine ejendele. Mentalt har du ikke overskud til at sætte sig ind i dine rettigheder. CDP har stor erfaring i at hjælpe skadeslidte familier i denne situation. Vi går i dialog med taksatoren og bliver enige om en køreplan i forhold til udarbejdelse af skadesopgørelsen på huset. Herefter gennemlæser vi din police, og sætter os godt ind i dine konkrete forsikringsbetingelser. Vi hjælper med at få huset korrekt værdisat efter nyværdi. Dette er din sikkerhed for at du modtager den erstatning du har krav på i henhold til dine forsikringsbetingelser. Har taksator fx. husket fundamenter under bærende indervægge? Er lovliggørelsen rimelig fastsat? Med et ekstra sæt uvildige øjne der varetager dine interesser, opnår du størst mulig sikkerhed for korrekt erstatning.

Har jeg brug for en rådgiver?

CDP har på alle de sager vi har deltaget i, været med til at sikre skadeslidte merværdi. Endvidere er vi med til at give skadeslidte tryghed. Vi kan svare på de spørsmål der opstår, og det giver en ro i maven når du ved at du har uvildige og fagligt dygtige øjne på sagen, der varetager dine interesser. Taksatoren vil aldrig være helt uvildig, da han varetager forsikringsselskabets økonomiske interesser. Få CDP på dit hold til at varetage dine interesser, og få din skade opgjort til en fair pris via aktuelle Molio prisdata bøger.

Priser

Stort set alle forsikringer giver et tillæg på 5% af erstatningssummen til brug på nødvendig rådgivning. Mange skadeslidte er ikke klar over dette, og fravælger derfor ofte værdifuld rådgivning. Spørg din taksator om du også har et administrationstillæg på 5%. Har du et 5% administrationstillæg til din erstatningssum, er det forsikringen der betaler dine omkostninger til rådgivning. Med andre ord, det er gratis for dig! Bliver dit hus eksempelvist fastsat til en nyværdi på kr. 2.000.000,-, vil der med et administrationstillæg på 5% være kr. 100.000,- til rådgiverydelser. Alle sager er forskellige, og tidsforbruget varierer meget. Ofte finder man først ud af hvor meget tid sagen kræver undervejs i processen. Rådgivning vedrørende denne type sager udføres derfor altid efter medgået tid. Her er den vejledende timepris på kr. 1.000 plus moms. Et typisk forløb med CDP koster kr. 30-40.000 plus moms med alle ydelser frem til godkendt skadesopgørelse.