Tegnearbejde

CDP kan hjælpe dig med tegninger på alle niveauer. Et tegningsmateriale har flere forskellige niveauer af detaljeringsgrad. For at holde omkostningerne nede, udarbejdes først et eller flere skitseprojekter på et lavt detaljeringsniveau, men som visuelt viser projektet i en detaljeringsgrad der er fyldestgørende for din beslutningstagning. Når skitseprojektet er på plads, kan et forprojekt, også kaldet myndighedssæt, udarbejdes. Myndighedssættet bringer skitseprojektet op på et minimumsniveau i forhold til indsendelse af en byggeansøgning. Er du selvbygger, kan myndighedssættet være tilstrækkeligt til at du kan bygge, da du som selvbygger kan træffe beslutninger undervejs omkring metoder, materialer og økonomi. Skal du have håndværkere til at bygge, bør du altid lade et hovedprojekt udarbejde. Hovedprojektet har en detaljeringsgrad der entydigt beskriver projektet med tilhørende detaljetegninger, så der ikke undervejs opstår tvivl i forhold til hvad din håndværker har givet tilbud på.

Priseksempel 1 - Skitseprojekt

Priseksempler for simpelt enfamiliehus i ét plan på 160-170 m2: Skitseprojekt bestående af fire facadetegninger, en plantegning og et principsnit. Bygherre har selv skitseret et forslag til ønsket indretning/ruminddeling. Pris fra kr. 6.995,- plus moms. (Se vejledning til priseksempler nederst på denne side).

Priseksempel 2 - Forprojekt/myndighedssæt

Priseksempler for simpelt enfamiliehus i ét plan på 160-170 m2: Myndighedssæt udarbejdet som en opgradering af skitseprojekt (priseksempel 1), bestående af én situationsplan, fire facadetegninger, én plantegning og én snittegning. Inkl. forhåndsdialog med kommunens byggesagsafdeling, samt indsendelse af byggeansøgning via Byg og Miljø. Pris fra kr. 15.995,- plus moms. (Se vejledning til priseksempler nederst på denne side).

Priseksempel 3 - Hovedprojekt

Priseksempler for simpelt enfamiliehus i ét plan på 160-170 m2: Hovedprojekt udarbejdet efter udarbejdet myndighedssæt (priseksempel 2). Tegningerne i en entydig detaljeringsgrad, bestående af én situationsplan, én fundaments og kloakplan, fire facadetegninger, én plantegning, én snittegning, samt op til 10 detaljetegninger. Pris fra kr. 19.995,- plus moms. (Se vejledning til priseksempler nederst på denne side).

Vejledning til priseksempler

Alle projekter er forskellige med dertil hørende forskelligt tidsforbrug. For at få en fast pris på dit aktuelle projekt, så tøv ikke med at tage fat i os. Vi giver et uforpligtende fast tilbud med et smil. På nogle hjemmesider vises der urealistiske "fra" priser for at få potentielle kunder i dialog. Sådan arbejder vi ikke hos CDP. Hos os er de viste "fra" priser realistiske. Dog - jo flere vinkler og niveauer dit hus får, og jo længere væk fra typiske standardprojekter du bevæger dig, jo længere tid går der med projekteringen, og jo større tillæg vil der naturligvis komme til "fra" prisen. Ring eller skriv til CDP allerede i dag, så får du et entydigt fast tilbud på dit projekt.